Adatkezelési szabályzat

1. A Szolgáltató/ Adatkezelő személye

A BlogBox szolgáltatást a Yocotto Kft. (1163 Budapest, Cziráki u. 24-32., elérhetőség: info@blogbox.hu, a továbbiakban mint Szolgáltató) biztosítja.

Az oldalhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek.

2. Az adatkezelés megnevezése

Regisztrált felhasználók esetében az adatkezelés a felhasználók hozzájárulása alapján történik.

3. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulásával.

4. A kezelt adatok köre

A felhasználó által kötelezően és önkéntesen megadott adatok. A szabályzat hatálya nem terjed ki az oldalon publikáló, hirdető harmadik személyek honlapjaira, az ezekhez kapcsolódó adatkezelésekre. A szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a BlogBox oldalon található hivatkozás vezet.

5. Az adatkezelés célja

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

6. Az adatkezelés időtartama

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó igénybe veszi a szolgáltatást. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

7. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a Szolgáltató / Adatkezelő saját szerverein tárolja.

8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

9. Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Felhasználók bármikor kérhetik adataik törlését.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján gyakorolhatja.

 

 

 

Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer